Čistenie studňi šťavycu Hajnáčke

11.03.2017

Minerálne pramene Hajnáčky znečistili nitráty

Voda, ktorú v minulosti využívali aj na kúpeľné účely, ostala znehodnotená po činnosti družstva.