Realizované projekty

 

Referencie z mojej praxe

Prevencia je prvoradá. Studňa je vodné dielo, ktoré si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Predovšetkým je nutné zabezpečiť studňu stavebne. Najčastejšou príčinou kontaminácie vody je prienik povrchovej vody do studne. Preto by malo byť snahou každého stavebníka odviesť povrchovú vodu nachádzajúcu sa v blízkom okolí studne preč (napr. pomocou žľabov), aby sa znížila možnosť prieniku väčšinou bakteriálne kontaminovanej povrchovej vody do vnútra. Dôležitá je samozrejme aj dostatočne nepriepustná zákrytová doska. Pár neohobľovaných drevených dosák, ktorými sa kedysi studňa prikrývala už nestačí. Aby sa znížilo riziko kontaminácie povrchovou vodou, odporúča sa vykonať utesnenie telesa studne ílom. Príčinou zhoršenej kvality vody však môže byť aj prirodzené zanášanie dna studne nánosmi bahna, nečistôt, ktoré zhoršujú kvalitu vody, čo vedie k znečisteniu studne baktériami, ktoré tu nachádzajú dobré podmienky pre život. 


Kopaná studňa je zásobníkom vody v zemi a musí byť umiestnená v potrebnej vzdialenosti od možných zdrojov znečistenia, pretože je plnená povrchovou a podpovrchovou vodou bez vhodných filtračných schopností s rizikom kontaminácie chemickými a ropnými látkami usadzovanými v pôde. Voda v kopanej studni dlhodobo stagnuje na rovnakej úrovni, bez...